Supervisie

Supervisie


In supervisie reflecteer je  als professional op je functioneren in de eigen beroepsrol. Onder begeleiding van een supervisor onderzoek je je eigen werkervaring en krijg je meer zicht op de voor jou leidende gevoelens, gedachten, normen en waarden die je handelen bepalen. Door meer zicht te krijgen op deze gevoelens, gedachten en normen en waarden ontstaat  ruimte om je eigen patronen te ontwarren en bewust te leren (kiezen) wanneer je welke interventie in je professionele leven inzet. Dit leidt tot het verbeteren van je beroepsmatig handelen.


Volgens de LVSC is supervisie het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. De supervisant verwerft hierdoor inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.Uit effectonderzoek blijkt dat supervisie werkt. Supervisie vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit van jou als professional en betrokkenheid met de organisatie. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen, zoals stress, angst, en personeelsverloop binnen een organisatie.


Supervisie kan individueel maar ook in een klein groepje van maximaal 3 deelnemers. De ervaring en vragen van supervsie met  meedere deelnemers kan bijdrage aan het verbreden van je perspectief en ervaringgericht leren. 

Supervisie bestaat uit een serie bijeenkomsten van minimaal 6 tot maximaal 10 bijeenkomsten. Er zit een kop en een staart aan, met een duidelijke structuur waarbij reflectie centraal staat. Josha Puite-Jacobs is erkend LVSC supervisor.

Als coach-supervisor bij Coach voor Medici (CvM) kunnen de bijeenkomsten voor artsen voor geaccrediteerd.