Breed kijken naar gezondheid, Krachtige Basiszorg en Positieve Gezondheid


Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren”.


Positieve Gezondheid is een gedachtegoed ontwikkeld door Machteld Huber. Zij toonde aan dat werken vanuit deze dimensies mensen stimuleert om te kijken naar wat voor hen belangrijk is om aandacht aan te geven. Waar veel door de arts bekeken wordt vanuit ziekte en zorg daagt dit model uit om samen te kijken naar gedrag en gezondheid. 


Breed kijken naar gezondheid ( in de Huisarstenpraktijk)

Krachtige Basiszorg en Positieve gezondheid zijn twee manieren van kijken naar gezondheid. Breed kijken naar gezondheid en het voeren van het andere gesprek dragen bij aan persoonsgerichtezorg. De trainingen kunnen aan een (een deel van een) team gegeven worden, organistaties of netwerken. 


Het afgelopen jaar hebben huisartsenpraktijken, Fysiotherapie praktijken, Apotheken, GGD, Gemeente Haarlem, RIBW, Psycholgen al trainingen gevolgd met als doel dezelfde taal te spreken (met elkaar en de patient) elkaar en elkaars expertise te kennen, om zo persoonsgerichte zorg aan te kunnen bieden, waarbij alle domeinen die een rol spelen bij de gezondheid van de patient in beeld gebracht zijn en zorg en hulpverlening daarop aan sluiten.


Ben je benieuwd of een van de twee vormen in jou professionele werk past  dan ga ik graag met je ingesprek hoe persoonsgerichte zorg kan bijdragen aan meer tevreden patienten en meer werkplezier, divers onderzoek toont aan dat beid vormen van zorg hieraan bijdrage (zie onderaan de links naar de onderzoeken). Positieve Gezondheid

Krachtige Basizorg

“Krachtige basiszorg is een vernieuwende, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk.

Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, bewoners plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant.”  


Krachtige basiszorg is in Utrecht Overvecht ontwikkeld als model in complexe situaties. Patiënten die op meerere domeinen problemen hebben verliezen vaak het overzicht en het gevoel van invloed op hun situatie. Vaak ontbreekt inzicht in hoe de problemen op de verschillende domeinen een rol spelen in de problemen en waar nu de regie gepakt kan worden. Krachtige Basiszorg helpt daarmee op verschillende manieren;

Het 4D gespreksmodel (zie afbeelding), samenwerking met het sociale wijkteam en de wijkspecialist, aanbod in de wijk dat aansluit bij de populatie, ict, en samenwerken in de wijk dragen hier allemaal aan bij.