Coaching

De afbeelding hiernaast illustreert in zekere mate wat coachen kan zijn; het met de ander meekijken en vragen stellen, als een aapje op je schouder de vraag stellen waar je niet meteen het antwoord op hebt. Een vraag die uitdaagt om van de gebaande paden af te wijken en je eigen gedachten, patronen en gevoelens onder de loep te nemen. 


Als coach kan ik je ondersteunen in het realiseren van werkgerelateerde of persoonlijke doelen. Door samen in gesprek te gaan en te onderzoeken waar je wens tot verandering ligt en hoe dit te bereiken kun jezelf verder ontwikkelen en effecftief je gedrag veranderen. 

Mijn stijl van coachen is het best te omschrijven als relatie gericht met een confronterend randje. In mijn idee is een balans tussen steunen en confronteren van belang om te bespreken wat nodig is om verandering in te kunnen zetten.


Bij de vraag om coaching zullen we altijd eerst kennismaken om te kijken of we een klik hebben. Dit gesprek is kostenloos. Als we samen verder gaan zullen afspraken maken over tijden en betaling. De diversitiet aan coaches is groot, ik heb er daarvoor gekozen om een erkende opleiding tot coach te doen en mij in te shcrijven bij het beroepsregister van de LVSC. Hiermeer wil ik de kwaliteit van coachen en mijn eigen kwaliteit als coach door na en bijscholing update houden.

Coachen is een gestruktureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze de coachee aanzet tot effectief gedrag  door bewustwording en persoonlijke groei. Coachen kan bijdragen aan het vergroten van zelfvertrouwen en het toepassen en ontwikkelen van je de eigen mogelijkheden.