Intervisie

Intervisie


In intervisie onderzoek je samen een vraagstuk of dilemma dat relevant is op jou werkgebied. Samen bespreek je de inbreng om tot andere inzichten, ideeën of aanpak te komen. 

Intervisie draagt bij aan je persoonlijke en professionele groei en daagt je uit om vanuit meerdere perspectieven naar een situatie te kijken en een bewuste keuze te maken over hoe je wilt omgaan met deze situatie. Van concrete patiënten casus tot vragen over hoe jij als zorgverlener je plezier in je vak kan behouden kunnen besproken worden. 

Intervisie verbindt en verdiept en nodigt uit tot zelfonderzoek in samenwerking met andere professionals. 


Uit onderzoek naar de effecten van intervisie blijkt intervisie door professionals als leerzaam ervaren wordt en leidt tot inzicht in het eigen handelen. Het draagt met name bij aan kennisvermeerdering en professionalisering van de beroepsgroep.


Sinds 2015 begeleid ik verschillende groepen in de intervisie, o.a. praktijkmanagers, huisartsen, fysiotherapeuten en doktersassistenten. 


Als coach-supervisor bij Coach voor Medici (CvM) kunnen de bijeenkomsten voor artsen voor geaccrediteerd.